Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2021 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 542/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV
 • Zarządzenie Nr 543/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 544/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 545/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 546/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 547/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 548/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzenie Nr 549/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. oświaty i zdrowia w Wydziale Edukacji Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 550/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą na terenie Gminy Namysłów bądź niezrzeszonych w żadnym klubie sportowym, lecz posiadających licencję zawodnika i będących mieszkańcami Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 551/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 552/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia składu I kadencji Namysłowskiej Rady Sportu
 • Zarządzenie Nr 553/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 554/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19
 • Zarządzenie Nr 555/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. funduszu sołeckiego i ochrony zabytków w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 556/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko II Zastępcy Kierownika USC w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 557/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 558/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 559/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 491/VIII/20 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępności do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku ze wzrostem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i zaliczeniem powiatu namysłowskiego do strefy czerwonej
 • Zarządzenie Nr 560/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 561/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021
 • Zarządzenie Nr 562/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 563/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 564/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 565/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 566/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 567/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 568/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 569/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 570/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko II Zastępcy Kierownika USC w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 571/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 572/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 573/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko COVID-19
 • Zarządzenie Nr 574/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 575/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 576/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 577/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 578/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 579/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 580/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 581/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 582/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 583/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 584/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 585/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 586/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 587/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 588/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 589/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 590/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 591/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 592/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 593/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 594/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 595/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 596/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 597/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 598/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Św. Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 599/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 600/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 601/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 602/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 603/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 604/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 605/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i żłobka w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 606/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 607/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 608/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 609/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 610/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. administrowania lokalami gminnymi i opłaty adiacenckiej w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 611/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za rezerwację stanowisk handlowych na Placu Targowym w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 612/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 613/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 573/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko COVID-19
 • Zarządzenie Nr 614/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 615/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 616/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 617/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
 • Zarządzenie Nr 618/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 619/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i żłobka w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 620/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. administrowania lokalami gminnymi i opłaty adiacenckiej w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 621/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 622/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 623/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzenie Nr 624/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 625/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 626/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 627/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 628/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 474/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2020 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 629/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 630/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 631/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej
 • Zarządzenie Nr 632/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 633/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 634/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 635/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 636/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 637/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 638/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 639/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej
 • Zarządzenie Nr 640/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 641/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 642/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 643/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 644/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 645/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 646/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 631/VIII/21 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej
 • Zarządzenie Nr 647/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 648/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 649/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2021 r.  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 650/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 651/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 • Zarządzenie Nr 652/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 653/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i prowadzenia postępowań 
 • Zarządzenie Nr 654/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 655/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 656/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 657/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 658/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Namysłów za rok 2020
 • Zarządzenie Nr 659/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 660/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 661/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola nr 4 w Namysłowie w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 662/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola nr 1 w Namysłowie w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 663/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 664/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 665/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 666/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023
 • Zarządzenie Nr 667/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 612/VIII/21 Burmistrza Namysłowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 668/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 669/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 670/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 671/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 672/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 673/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań 
 • Zarządzenie Nr 674/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 675/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 676/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola nr 3 w Namysłowie w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 677/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola nr 5 w Namysłowie w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 678/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 679/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola w Bukowie Śląskiej w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 680/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 681/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 682/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 683/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 684/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 685/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych  i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 686/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 687/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 530/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 688/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 689/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 690/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 691/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 692/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych   z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 693/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 694/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 695/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych   z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 696/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 697/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 698/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 699/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 700/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 701/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie najmu oraz użyczenia lokali użytkowych, dzierżawy i użyczenia gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 702/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 703/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 704/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 705/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 706/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 707/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 708/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 709/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2021 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 710/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 711/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 712/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 711/VIII/21 Burmistrza Namysłowa w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 712A/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 713/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 714/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Zarządzenie Nr 715/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 716/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2021 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 717/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z uzupełnieniem składu Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 718/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 września 2021 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 719/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne
 • Zarządzenie Nr 720/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 721/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 722/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 723/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek gminnych
 • Zarządzenie Nr 724/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia zmian w składzie Namysłowskiej Rady Seniorów II kadencji na lata 2019-2023
 • Zarządzenie Nr 725/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 727/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 728/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 729/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 730/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 731/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • Zarządzenie Nr 732/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 733/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 734/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 735/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i żłobka w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 736/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 738/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 października 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 739/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 października 2021 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 740/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 741/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 742/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 743/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 października 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 744/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 745/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 746/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 747/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 748/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 749/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 750/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i żłobka w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 751/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 752/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 753/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
 • Zarządzenie Nr 754/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 • Zarządzenie Nr 755/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 756/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 757/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 758/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 759/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 760/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 761/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 762/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 474/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2020 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 763/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 764/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych   z naborem kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 765/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 766/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 767/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 768/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 769/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych  i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 770/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 771/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 772/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 • Zarządzenie Nr 773/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 774/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 775/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 776/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 777/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 612/VIII/21 Burmistrza Namysłowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 25 lutego 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 778/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 779/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie najmu oraz użyczenia lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 780/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV
 • Zarządzenie Nr 781/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 782/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 784/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 785/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2021 rok