Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 poz. 2029, zm. z 2020 r. poz. 2400) Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 wynoszą:

  1. na 1 wychowanka przedszkola - 13.178,40 zł rocznie (1.098,20 zł - miesięcznie);
  2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 58.626,88 zł rocznie (4.885,57 zł miesięcznie);
  3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 17.896,63 zł rocznie (1.491,39 zł - miesięcznie);
  4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) - 5.183,85 zł rocznie (431,99 zł - miesięcznie);
  5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 22.216,50 zł rocznie (1.851,38 zł- miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30 września 2020 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów wynosi:

  1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zm. z 2020 r. poz. 1378) - 1018;
  2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zm. z 2020 r. poz. 1378) - 16,00;
  3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinię, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zm. z 2020 r. poz. 1378) - 23,00;
  4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zm. z 2020 r. poz. 1378) - 10
  5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zm. z 2020 r. poz. 1378) - 4.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
/-/ Ewa Burkiewicz-Janik