Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działkę położoną w Namysłowie, k. m. 2, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00050347/9, przeznaczoną do zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu Namysłowskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym 250/16, o powierzchni 0,9164 ha.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski