Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2021 roku

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
23-12-2021 31-12-2021
godz. 09:00
Administrowanie obiektami: 142 A-B i 11 A-B w Jastrzębiu oraz 3 lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej w Namysłowie, Ratusz, Plac Targowy, Łączańska 11, Dworzec kolejowy, lokale użytkowe (budynek magazynowy, pawilon z dwoma lokalami handlowymi, byłe szalety z budynkiem gospodarczym, Pawilon gastronomiczny, pomieszczenie kas towarowych i ekspedytora, sklep meblowy, była olejarnia)
23-12-2021 31-12-2021
godz. 09:00
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Namysłów
16-12-2021 28-12-2021
godz. 09:00
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Namysłów
15-12-2021 23-12-2021
godz. 09:00

Administrowanie obiektami: 142 A-B i 11 A-B w Jastrzębiu oraz 3 lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej w Namysłowie, Ratusz, Plac Targowy, Łączańska 11, Dworzec kolejowy, lokale użytkowe (budynek magazynowy, pawilon z dwoma lokalami handlowymi, byłe szalety z budynkiem gospodarczym, Pawilon gastronomiczny, pomieszczenie kas towarowych i ekspedytora, sklep meblowy, była olejarnia)

15-12-2021 23-12-2021
godz. 09:00
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Namysłów
10-12-2021 20-12-2021
godz. 09:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie i na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu
03-12-2021 17-12-2021
godz. 09:00
Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
01-12-2021 09-12-2021
godz. 09:00
Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie z programu „Laboratoria Przyszłości”
01-12-2021 10-12-2021
godz. 09:00
Zaciągnięcie w latach 2021-2022 kredytu długoterminowego do kwoty 9 806 000,00 zł
01-12-2021 13-12-2021
godz. 09:00
Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów
29-11-2021 22-12-2021
godz. 09:00
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie – etap I w ramach zadania „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”
29-11-2021 08-12-2021
godz. 09:00
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Namysłów
24-11-2021 07-12-2021
godz. 09:00
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie
17-11-2021 14-12-2021
godz. 09:00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów
15-11-2021 24-11-2021
godz. 09:00
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Namysłów
08-11-2021 17-11-2021
godz. 09:00
Usunięcie 1293 drzew oraz uprzątnięcie 47 drzew leżących w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie w ramach zadania: „Wycinka i prace pielęgnacyjne drzew w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie”
27-10-2021 18-11-2021
godz. 09:00
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie
15-09-2021 24-09-2021
godz. 09:00
Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
10-09-2021 21-09-2021
godz. 09:00
Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów dla działek oznaczonych symbolem KA.3MNU położonych w Kamiennej
09-09-2021 20-09-2021
godz. 09:00
Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów dla działek nr 593/14, 595, 39/2 i 444 położonych w Kamiennej
08-09-2021 16-09-2021
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem – opracowanie dokumentacji projektowej
30-08-2021 07-09-2021
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej
18-08-2021 03-09-2021
godz. 09:00
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
17-08-2021 26-08-2021
godz. 09:00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
16-08-2021 25-08-2021
godz. 09:00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów
09-08-2021 24-08-2021
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem  – opracowanie dokumentacji projektowej”
06-08-2021 18-08-2021
godz. 09:00

Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich – opracowanie dokumentacji projektowej

05-08-2021 13-08-2021
godz. 09:00
Budowa drogi w Przeczowie – opracowanie dokumentacji projektowej
30-07-2021 10-08-2021
godz. 09:00
Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej
30-07-2021 17-08-2021
godz. 09:00
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
28-07-2021 09-08-2021
godz. 09:00
Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
16-07-2021 06-08-2021
godz. 09:00

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głuszyna

13-07-2021 22-07-2021
godz. 09:00
Budowa drogi w Przeczowie - opracowanie dokumentacji projektowej
06-07-2021 22-07-2021
godz. 09:00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu nr 5 w Namysłowie
02-07-2021 14-07-2021
godz. 09:00
Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, zgodnie z art. 32 ust.5 i 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
30-06-2021 19-07-2021
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach
30-06-2021 21-07-2021
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie
10-06-2021 29-06-2021
godz. 09:00
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
10-06-2021 28-06-2021
godz. 09:00
Budowa drogi w Kowalowicach
08-06-2021 24-06-2021
godz. 09:00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu nr 5 w Namysłowie
26-05-2021 11-06-2021
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie
26-05-2021 11-06-2021
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach
19-05-2021 28-05-2021
godz. 09:00
Przewóz dzieci i młodzieży na kolonie letnie oraz zawody i imprezy sportowe organizowane na terenie kraju w 2021 roku
14-05-2021 02-06-2021
godz. 09:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe
13-05-2021 31-05-2021
godz. 09:00
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
06-05-2021 17-05-2021
godz. 09:00
Przewóz dzieci i młodzieży na kolonie letnie oraz zawody i imprezy sportowe organizowane na terenie kraju w 2021 r
29-04-2021 17-05-2021
godz. 09:00
Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie
19-03-2021 08-04-2021
godz. 09:00

Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie

18-03-2021 07-04-2021
godz. 09:00

Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

18-03-2021 07-04-2021
godz. 09:00

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

09-03-2021 25-03-2021
godz. 09:00

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2021

08-03-2021 17-03-2021
godz. 09:00
Przewóz dzieci i młodzieży na kolonie letnie oraz zawody i imprezy sportowe organizowane na terenie kraju w 2021 roku