Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dot. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 195/65)

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 21.10.2014 r., poz. 1490, z późn. zm.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

informuje

że w dniu 25 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 195/65 k.m. 1, o powierzchni 0,1151 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 97 835,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 1

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłata została dokonana w terminie, w związku z czym do przetargu dopuszczono:

Liczba osób: 1

W przetargu nie wziął udział żaden oferent.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Namysłów, dnia 02 kwietnia 2021 r.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski