Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. Działki położone w Kowalowicach, k. m. 2, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00081715/6, przeznaczone do sprzedaży, oznaczone numerami ewidencyjnymi:
    • 638, o powierzchni 0,0890 ha,
    • 639, o powierzchni 0,0890 ha,
    • 640, o powierzchni 0,0890 ha,
    • 641, o powierzchni 0,0890 ha.

Działka położona w Namysłowie, k. m. 13, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00021125/5, przeznaczona do sprzedaży, oznaczona numerem ewidencyjnym 12/18.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski