Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Or.0033.32.2021.EM Namysłów, dnia 19.07.2021 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu VIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów zwołuję VIII sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 29 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Informacja na temat opasek SOS dla seniorów.
 4. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną – spotkanie A i A. Kowalik.
 5. Informacja o realizacji planu wydatków NRS na rok 2021:
  a) aktualizacja wydatków w drugim półroczu,
  b) podanie harmonogramu planowanych imprez organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia senioralne.
 6. Propozycje organizacji Dnia Seniora.
 7. Propozycje do podziękowania dla osób wspierających Seniorów w okresie pandemii.
 8. Informacje Przewodniczącej Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z VII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie VIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.

Przewodnicząca
Namysłowskiej Rady Seniorów
/-/Elżbieta Rzewuska