Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Skarbu Państwa należących do Gminy Namysłów

Namysłów, dnia 30.07.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1463 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Skarbu Państwa należących do Gminy Namysłów – od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. –  w siedzibie Urzędu Miasta Namysłów (Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, pokój 37) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 oraz na BiP Urzędu.

Jednocześnie informuję, że w okresie 30 dni od daty wyłożenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).

Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały ze stanem na dzień 12.04.2021 r.

Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania: