Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie, w legalny i wygodny sposób, pozostawić kłopotliwe odpady.

Godziny otwarcia:
od środy do piątku w godz. 9.00 - 17.00
w soboty w godz. 9.00 - 14.00

Do PSZOK-u można bezpłatnie oddać następujące odpady: odpadowy toner drukarski (bez substancji niebezpiecznych); syntetyczne oleje hydrauliczne; opakowania z papieru i tektury; opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania z drewna; opakowania z metalu; opakowania wielomateriałowe; opakowania ze szkła; opakowania z tekstyliów; odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów i gruz ceglany (w ilości nieprzekraczającej 1m3 rocznie z zadeklarowanej nieruchomości); papier i tekturę; szkło; bioodpady (odpady z pielęgnacji terenów zielonych); odzież; tekstylia; lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory); leki (z wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych); baterie i akumulatory; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; drewno; tworzywa sztuczne; metale; glebę i ziemię (w tym kamienie); odpady wielkogabarytowe; zużyte opony (opony samochodowe o średnicy do 56 cm, (w ilości nieprzekraczającej 1m3 rocznie z zadeklarowanej nieruchomości); magnetyczne i optyczne nośniki informacji; syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki).

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie (naprzeciw oczyszczalni ścieków).

W punkcie nie przyjmuje się odpadów takich jak: materiały zawierające azbest, papa, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.), odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji, odpady w opakowaniach cieknących i uszkodzonych, zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, przywożonych w beczkach, workach, skrzynkach, zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, chemikalia nietypowe dla prac domowych takie jak kwasy, zasady, sole i odczynniki chemiczne.

Maksymalna ilość, jednorazowo przywiezionych odpadów komunalnych do PSZOK, nie może przekroczyć 1m3. Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Prowadzący PSZOK - Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.