Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 1 Bażant

Burmistrz Namysłowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1683 t. j.) zawiadamia, że na terenie:

 1. obwodu łowieckiego nr 12, w rejonie Smogorzowa - Las Duży (strona prawa i lewa) odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 1 Bażant w następujących terminach:
  • 28 listopad 2021 r.,
  • 19 grudzień 2021 r.
 2. obwodu łowieckiego nr 12, w rejonie Lasu Kowalowice i Lasu Małego Pawłowice Namysłowskie - odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 1 Bażant w następującym terminie:
  • 12 grudzień 2021 r.,
 3. obwodu łowieckiego nr 16, w rejonie Polkowskie Las Mały i Duży odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 1 Bażant, w następujących terminach:
  • 5 grudzień 2021 r.,
  • 9 styczeń 2022 r.

Polowania zbiorowe rozpoczynać się będą o godzinie 8.00, a kończyć o godzinie 16.00.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski