Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowickie nr 35 „RYŚ” w Opolu

Namysłów, dnia 24.11.2021 r.

RiN.6161.25.2021.IK

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Namysłowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1683 t. j.) zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 23 „Grodziec” (Karolinów – Grabówka) odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowickie nr 35 „RYŚ” w Opolu.

Polowania zbiorowe rozpoczynać się będą o godzinie 7.00, a kończyć o godzinie 18.00 w następujących terminach:

  1. 11 - 12 Grudzień 2021 r.
  2. 18 - 19 Grudzień 2021 r.
  3. 3 - 4 - 5 Styczeń 2022 r.
  4. 22 - 23 Styczeń 2022 r.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski