Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2022 roku

W dniu 15 listopada 2021 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 755/VII|/21 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

W dniu 22 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 475/VIII/21 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 476/VIII/21 uchwaliła budżet gminy na 2022 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 133 081 303,99 zł, natomiast wydatki na poziomie 148 825 096,81 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 15 743 792,82 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja Gminy Namysłów za 2022 rok (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-g ustawy o finansach publicznych)
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2022 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2022 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2022 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2022 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2022 rok
 • Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok (Gmina)
 • Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok (Urząd Miejski)
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok (Gmina)
 • Informacja dodatkowa za 2022 rok (Gmina)
 • Informacja dodatkowa za 2022 rok (Urząd Miejski)
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2022 rok (Urząd Miejski)
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2022 rok (Gmina)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 (Gmina)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (Urząd Miejski)
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2022 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2022 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
 • Uchwała Nr 508/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2022 r.
 • Uchwała Nr 509/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2022 rok
 • Uchwała Nr 510/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 689/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2022 rok
 • Uchwała Nr 692/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 326/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 września 2022 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
 • Uchwała nr 119/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2022 r.