Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2022 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK 6220.1.2022.MZ Rozbudowa zakładu gospodarki odpadami Pismo z dn. 01-06-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 01-06-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 01-06-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 25-07-2022 r.
Postanowienie z dn.29-08-2022 r.
Postanowienie z dn. 29-08-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 29-08-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 26-09-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 26-09-2022 r.
Postanowienie z dn. 26-09-2022 r.
Pismo z dn. 26-09-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 05-12-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 05-12-2022 r.
GK.6220.2.2022.MZ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszynie - etap 4 Zawiadomienie z dn. 30-06-2022 r.
Pismo z dn. 30-06-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 14-09-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 21-10-2022 r.
Decyzja z dn. 21-10-2022 r.
GK.6220.3.2022.MZ Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 12-07-2022 r.
Pismo z dn. 12-07-2022 r.
GK.6220.4.2022.MZ Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 12-07-2022 r.
Pismo z dn. 12-07-2022 r.
GK.6220.11.2022.MZ Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Zawiadomienie z dn. 04-11-2022 r.
Pismo z dn. 04-11-2022 r.
GK.6220.9.2021.MZ Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 249, 314/3, 277/3, 315/3 w obrębie geodezyjnym 0054 Smarchowice Małe, gmina Namysłów Zawiadomienie z dn. 20-04-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 02-06-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 15-07-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 15-07-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 17-08-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 14-09-2022 r.
Decyzja z dn. 14-09-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 11-10-2022 r.
GK.6220.11.2021.MZ Budowa salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych wraz z częścią handlową środkami do produkcji rolniczej; dz. nr 825/2 Namysłów Zawiadomienie z dn. 13-04-2022 r.
Decyzja z dn. 12-05-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 12-05-2022 r.
GK.6220.13.2021.MZ Budowa placu składowego wraz z przebudową i rozbudową łącznika A7_8 Zawiadomienie z dn. 03-01-2022 r.
Pismo z dn. 03-01-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 28-04-2022 r.
Decyzja z dn. 01-06-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 01-06-2022 r.
GK.6220.14.2021.MZ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Igłowice – Bukowa Śląska Zawiadomienie z dn. 03-01-2022 r.
Pismo z dn. 03-01-2022 r.
Obwieszczenie z dn. 31-01-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 21-04-2022 r.
Decyzja z dn. 23-05-20212 r.
Zawiadomienie z dn. 23-05-2022 r.
GK.6220.12.2020.AP Punkt zbierania odpadów Decyzja z dn. 31-05-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 31-05-2022 r.
GK.6220.7.2020.AP Punkt zbierania i przetwarzania odpadów

Zawiadomienie z dn. 04-05-2022 r.
Zawiadomienie z dn. 29-06-2022 r.
Decyzja z dn. 29-06-2022 r.

GK.6220.8.2020.AP Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych realizowanej na terenie działki o nr ew. 8/15 obręb 0038 Namysłów w granicach administracyjnych miasta Namysłów (woj. Opolskie, pow. Namysłowski) Decyzja z dn. 01-03-2022 r.
Pismo z dn. 01-03-2022 r.
GK.6220.12.2020.AP Punkt zbierania odpadów Zawiadomienie z dn. 21-02-2022 r.