Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2022 roku

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
28-12-2022       13-01-2023       godz. 09:00 Remont sali gimnastycznej z przyległymi do niej pomieszczeniami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie w ramach zadania "Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów"
22-12-2022       03-01-2023       godz. 09:00 Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie i na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu
16-12-2022      27-12-2022       godz. 09:00 Dostawa autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów.
01-12-2022   13-12-2022       godz. 09:00

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Namysłów.

22-11-2022       06-12-2022       godz. 09:00 Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie
22-11-2022

      30-11-2022       godz. 09:00

Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów
16-11-2022       02-12-2022       godz. 09:00

Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego przebudowy basenu oraz zaprojektowania i budowy tężni solankowej w Namysłowie w ramach zadania Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I.

08-11-2022

     17-11-2022       godz. 09:00

Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie oraz administrowanie obiektami: 142 A-B i 11 A-B w Jastrzębiu oraz 3 lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej w Namysłowie, Ratusz, Plac Targowy, Łączańska 11, Dworzec kolejowy, lokale użytkowe (budynek magazynowy, pawilon z dwoma lokalami handlowymi, byłe szalety z budynkiem gospodarczym, Pawilon gastronomiczny, pomieszczenie kas towarowych i ekspedytora, sklep meblowy, była olejarnia).

03-11-2022   15-11-2022     godz. 09:00 Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów
24-10-2022   02-11-2022     godz. 09:00 Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów
24-10-2022

24-11-2022
godz. 09:00 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów

20-10-2022 07-11-2022
godz. 09:00
Remont ogrodzenia przy Pawilonie Sportowym na stadionie miejskim w Namysłowie w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów"
19-10-2022 21-11-2022
godz. 09:00

Zaciągnięcie w latach 2022-2023 kredytu długoterminowego do kwoty 5 500 000,00 zł, z czego: 1) w 2022 roku do kwoty 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; 2) w 2023 roku do kwoty 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

13-10-2022 02-11-2022
godz. 09:00
Przebudowa placu zabaw w "Parku pod Grzybkiem" w ramach zadań: "Rozbudowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych" oraz "Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie"
13-10-2022 31-10-2022
godz. 09:00
Remont sali gimnastycznej z przyległymi do niej pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie w ramach zadania "Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów"
27-09-2022 13-10-2022
godz. 09:00

Przebudowa ciągów pieszo-komunikacyjnych przy Przedszkolu nr 1 w Namysłowie

15-09-2022 03-10-2022
godz. 09:00

Remont sali gimnastycznej z przyległymi do niej pomieszczeniami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie w ramach zadania „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów".

12-09-2022 28-09-2022
godz. 09:00
Montaż ścianek wspinaczkowych w Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania "Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów"
12-09-2022 28-09-2022
godz. 09:00

Remont Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania: „Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Namysłów”

02-08-2022 16-08-2022
godz. 09:00

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

26-07-2022 11-08-2022
godz. 09:00
Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa - etap I
25-07-2022 10-08-2022
godz. 09:00
Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie w ramach zadania "Rewitalizacja obiektów sportowych
na terenie gminy Namysłów"
20-07-2022 08-08-2022
godz. 09:00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie
19-07-2022 29-07-2022
godz. 09:00
Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej
29-06-2022 11-08-2022
godz. 09:00

Przebudowa basenu oraz zaprojektowanie i budowę tężni solankowej w Namysłowie w ramach zadania Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I

29-06-2022

08-07-2022
godz. 09:00

Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, zgodnie z art. 32 ust. 5 i 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

30-05-2022 15-06-2022
godz. 09:00
Budowa placu zabaw przy ul. Leśmiana w Namysłowie, w ramach zadania: Budowa placu zabaw w Namysłowie
26-05-2022 23-06-2022
godz. 09:00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie
10-05-2022 19-05-2022
godz. 09:00
Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie
04-05-2022 23-05-2022
godz. 09:00

Rozbudowa świetlicy w Łączanach

04-05-2022 07-06-2022
godz. 09:00
Zakup i dostawa 1) komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz tabletów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami oraz monitorów (Zakres I); 2) drukarek kodów kreskowych. skanerów dokumentów, modułu skanera płaskiego formatu A3 oraz oprogramowania OCR (Zakres II); 3) wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego (Zakres III); 4) zasilacza awaryjnego (Zakres IV) w ramach zadania "Cyfrowa gmina"
28-04-2022 16-05-2022
godz. 09:00
Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
21-04-2022 11-05-2022
godz. 09:00
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie - etap I w ramach zadania "Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów"
20-04-2022 02-06-2022
godz. 09:00
Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach programu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
15-04-2022 20-05-2022
godz. 09:00

Przebudowa basenu oraz zaprojektowanie i budowę tężni solankowej w Namysłowie w ramach zadania „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I" 

13-04-2022 29-04-2022
godz. 09:00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów
06-04-2022 15-04-2022
godz. 09:00
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
06-04-2022 22-04-2022
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy w Łączanach
30-03-2022 08-04-2022
godz. 09:00
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej
24-03-2022 04-04-2022
godz. 09:00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
17-03-2022 05-04-2022
godz. 09:00
Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie w ramach zadania "Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I"
11-03-2022 04-04-2022
godz. 09:00
Przebudowa basenu oraz zaprojektowanie i budowę tężni solankowej w Namysłowie w ramach zadania „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I"
09-03-2022 25-03-2022
godz. 09:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Namysłów w roku 2022
03-03-2022 17-03-2022
godz. 09:00
Budowa drogi w Łączanach - opracowanie dokumentacji projektowej
03-03-2022 16-03-2022
godz. 09:00
Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
02-03-2022 15-03-2022
godz. 09:00
Przebudowa ul. Staromiejskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
02-03-2022 21-03-2022
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy w Łączanach
02-03-2022 14-03-2022
godz. 09:00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
01-03-2022 31-03-2022
godz. 09:00
Budowa drogi w Nowych Smarchowicach
28-02-2022 10-03-2022
godz. 09:00
Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
22-02-2022 02-03-2022
godz. 09:00
Wynajem ośrodka na zorganizowanie kolonii letniej dla 180 dzieci z Gminy Namysłów w Gminie Kudowa - Zdrój - 4 turnusy siedmiodniowe (6 noclegów), po 45 dzieci każdy
15-02-2022 03-03-2022
godz. 09:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2022
10-02-2022 21-02-2022
godz. 09:00
Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie z programu „Laboratoria Przyszłości"
31-01-2022 09-02-2022
godz. 09:00
Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2022 roku
24-01-2022 04-02-2022
godz. 09:00
Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej
24-01-2022 03-02-2022
godz. 09:00
Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej
17-01-2022 25-01-2022
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem – opracowanie dokumentacji projektowej
17-01-2022 02-02-2022
godz. 09:00
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
13-01-2022 21-01-2022
godz. 09:00
Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
11-01-2022 20-01-2022
godz. 09:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej