Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.1.2022.EM Namysłów, dnia, 13.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm. ) oraz § 17 pkt 4 Uchwały nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie zwołuję sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, nieobecnych na pierwszej sesji MRM.
  3. Wręczenie radnym listów gratulacyjnych.
  4. Informacja o konieczności zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w związku ze zmianami przepisów w działaniu samorządów.
  5. Propozycje do budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej na 2022 r.
  6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Namysłowie
/-/ Anastazja Klimczak