Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2018 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 1/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 2/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 3/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 4/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 5/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 6/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 7/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 8/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 9/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 10/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 11/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 listopada 2019 r. stwierdzający nieważność Uchwała Nr 11/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r.
 • Uchwała Nr 12/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 14/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 15/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 16/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 17/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 18/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 19/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 20/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała