Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2020 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 199/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 200/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 201/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 202/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 203/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 204/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 205/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 206/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 207/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 208/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 209/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 210/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 211/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 212/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 213/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 214/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 215/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 216/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 217/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 218/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 219/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 220/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 221/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 222/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 223/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 224/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 225/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 226/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 227/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 228/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 229/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 230/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 231/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 232/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 233/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 234/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 235/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie złożenia skargi na działalność Wojewody Opolskiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 236/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 237/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 238/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 239/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 240/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 241/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 242/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 243/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 244/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 245/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 246/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 247/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 248/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie" w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice – DP 1101 O”
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wzniesienia tablicy upamiętniającej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 249/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 250/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 251/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 252/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 253/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 254/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 255/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 256/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 257/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 258/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 259/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 260/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 261/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 262/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 263/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 264/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 265/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 266/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 267/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 268/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 269/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 270/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 271/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 272/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 273/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 274/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 275/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 276/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 277/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 278/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 279/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 280/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 281/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 282/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 283/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice – DP 1101 O”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 284/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 285/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 286/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 287/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 288/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wzniesienia tablicy upamiętniającej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 289/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 290/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 291/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała 
 • Uchwała Nr 292/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 293/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 294/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 295/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 296/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 297/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 298/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 299/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 300/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 301/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 302/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego przeznaczenia działki nr 501/261 położonej przy ul. 1 Maja w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 303/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 304/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 305/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 306/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 307/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 308/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 309/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 310/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 311/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 312/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 313/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 314/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 315/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 316/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 317/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 318/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 319/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 320/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 321/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 322/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 323/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 324/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 325/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 326/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 327/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 328/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 329/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 330/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 331/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 332/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy w Wilkowie dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków-Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 333/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 334/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 335/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 336/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 337/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 338/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 339/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 340/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 341/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 342/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 343/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 344/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 345/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego wykonania trwałej nawierzchni bocznej drogi ul. Staromiejskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 346/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 347/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 349/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 350/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 351/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2021 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 352/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 353/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 354/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 355/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 356/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 357/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Namysłów na rzecz Powiatu Namysłowskiego darowizny nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Braterskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 358/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 359/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 532/44 k.m. 5 na poszerzenie drogi gminnej nr 532/13 k.m. 5 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 360/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 361/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 363/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 364/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 365/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 366/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 367/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 368/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 369/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała