Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2021 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 370/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 371/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi Onutchakowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 372/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 373/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 374/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 375/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Wiesławowi Molińskiemu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 376/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Adamowi Maciągowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 377/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 378/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 379/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 380/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 381/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 382/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2021 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 383/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 384/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 385/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Namysłów i zwrotu części tej opłaty
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 386/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 387/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 388/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 389/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Namysłów na lata 2016-2023”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 390/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 391/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 392/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 393/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (1 obszar)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 394/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, (3 obszary)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 395/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Smarchowice na lata 2021-2028
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 396/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 397/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 398/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 399/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 400/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 401/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 402/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 403/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 404/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 405/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia  od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 406/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 407/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 408/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 409/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo PN.III.4131.1.41.2021.AR z dnia 25 czerwca 2021 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 409/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r.
 • Uchwała Nr 410/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 411/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 412/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 413/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 414/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowanie, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 415/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy etap IV w kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 416/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 417/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Rynek 4 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 418/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie chrzcielnicy drewnianej znajdującej się w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 419/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace renowacyjne witraża w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 420/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie ambony w kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 421/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych zakrystii przy kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 422/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji etap II w kościele filialnym p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 423/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 424/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 425/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 426/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 427/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 428/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 429/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 430/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 431/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 432/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 433/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 434/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2021/2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 435/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 436/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 437/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na bezczynność
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 438/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa o podjęcie działań dotyczących usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 439/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 440/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 441/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Namysłowie dotyczącej sprzedaży gminnych terenów zielonych w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 442/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 443/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 444/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 445/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 446/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 447/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 448/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 449/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 450/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 451/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 452/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 453/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 454/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 455/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 456/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 457/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 458/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 459/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 460/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 461/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 462/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 463/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Uchwała Nr 35/69/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 grudnia 2021 r. stwierdzająca nieważność § 3 ust. 1 uchwały Nr 463/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r.
 • Uchwała Nr 464/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 465/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 466/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 891/25)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 467/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 891/24)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 468/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, (dz. nr 501/269)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 469/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 470/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 471/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie dot. wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej w obliczu działań ataku hybrydowego na Polskę
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 472/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 473/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 474/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Namysłów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023-2027
  ​​​​​​Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 475/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 476/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 477/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 478/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 479/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 480/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo PN.III.4131.1.20.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr 480/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r.
 • Uchwała Nr 481/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 482/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 483/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 484/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 485/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 486/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 487/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 488/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca ulicy Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 489/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku mieszkanki ulicy Chrobrego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 490/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Staromiejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 491/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca ulicy Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 492/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 493/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Sejmowej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 494/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2022 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 495/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 496/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na wspólne gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionymi w art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. utworzenie wspólnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 497/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w  Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. i Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 498/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 499/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 500/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 501/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała