Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedstawieniu raportu o stanie Gminy Namysłów za 2021 rok

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej, podczas której przedstawiony zostanie raport o stanie Gminy Namysłów za 2021 r., a następnie odbędzie się debata nad przedstawionym raportem.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w debacie nad raportem mogą brać udział mieszkańcy Gminy Namysłów.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, najpóźniej w dniu 29 czerwca, powinien złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Mieszkańcy zabierają głos wg kolejności przedłożonych zgłoszeń, a maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15.

Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie Nr 933/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jacek Ochędzan