Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 03-06-2022 r.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021, poz.1490 ze zm.) informuję, że w dniu 03 czerwca 2022 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Namysłowie obejmujących działki:

  • nr 12/23 k.m. 13, KW OP1U/00042983/0, o powierzchni 2,2121 ha, w tym: ŁIII-0,2721 ha, ŁIV-1,9400 ha,
  • nr 12/24 k.m. 13, KW OP1U/00077197/7, o powierzchni 1,1467 ha, w tym: RIVb-1,1467 ha,
  • nr 12/31 k.m. 13, KW OP1U/00021130/3, o powierzchni 2,2158 ha, w tym: ŁIII-2,2158 ha,
  • nr 12/37 k.m. 13, KW OP1U/00042983/0, o powierzchni 0,5100 ha, w tym: RIVa-0,5100 ha,
  • nr 12/38 k.m. 13, KW OP1U/00042983/0, o powierzchni 32,4072 ha, w tym: RV-11,1611 ha, RIVb-5,1216 ha, RIIIb-6,6962 ha, RIVa-9,4283 ha.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 6

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1

Czynsz wywoławczy wynosił 12.487,22 zł brutto.

Dzierżawcą nieruchomości został Pan Łukasz Smolarczyk, który zaoferował najwyższą cenę czynszu dzierżawnego w wysokości 90.650,00 zł brutto.

Niniejsza informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Namysłów, dnia 20.06.2022 r.

Zastępca Burmistrza Namysłowa
/-/ Krzysztof Mucha