Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Or.0033.19.2022.EM Namysłów, dnia 20.06.2022 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu XIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 Statutu Namysłowskiej Rady Seniorów, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 378/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów, zwołuję XIII sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 1 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Złożenie ślubowania przez Kazimierę Nowak.
  4. Informacja „Sztabu Organizacyjnego Olimpiady” na temat przygotowań do Olimpiady Seniorów.
  5. Propozycje organizacji obchodów Dnia Seniora.
  6. Informacja na temat realizacji planu pracy Namysłowskie Rady Seniorów na 2022 r.
  7. Przyjęcie protokołu z XII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie XIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Namysłowskiej Rady Seniorów
/-/ Elżbieta Rzewuska