Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2022 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.1.2022 Komisja Europejska Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola realizacji projektu LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".
Or.1710.2.2022 Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektu "Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie przy ul. Kolejowej".
Or.1710.3.2022 Opolski Urząd Wojewódzki Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola problemowa w zakresie "Prawidłowości przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez organ gminy wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej".
Or.1710.4.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, warunki leżakowania i prania pościeli dzieci, dożywiania dzieci, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, przestrzegania wytycznych MEN, MZ i GIS oraz spełnienia wymogów (...)
Or.1710.5.2022 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin - teren zielenie miejskiej - na wysokości Kauflandu dz. Nr 1028/18 i część nr 1028/20.
Or.1710.6.2022 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie Gmina Namysłów Budynek PKP w Pawłowicach Namysłowskich - (była stacja kolejowa). Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PINB Nr 04/22.
Or.1710.7.2022 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie Gmina Namysłów Kontrola placów zabaw na terenie miasta Namysłów
Or.1710.8.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, warunki leżakowania i prania pościeli dzieci, dożywiania dzieci, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, stan szkolnych sanitariów.
Or.1710.9.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły, warunki do przetrzymywania części podręczników i przyborów szkolnych, sal gimnastycznych.
Or.1710.10.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły, zapewnienie dostępności uczniów do środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, dożywienia uczniów, przestrzegania zakazu palenia w placówce i jej obrębie.
Or.1710.11.2022 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.
Or.1710.12.2022 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola poszukiwacza agrofagów kwarantannowych/priorytetowych w celu oceny stanu fitosanitarnego - kontrola zdrowotności drzew rodzaju Salix.
Or.1710.13.2022 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola poszukiwacza agrofagów kwarantannowych/priorytetowych w celu oceny stanu fitosanitarnego – kontrola zdrowotności drzew rodzaju Quercus.
Or.1710.14.2022 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie Gmina Namysłów Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Namysłów
Or.1710.15.2022 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integralnej ochrony roślin na terenie nieużytkowym  w m. Kowalowice