Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały umieszczone wykazy nieruchomości obejmujące:

  1. działkę nr 24/6, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0110 ha (Zarządzenie nr 995/VIII/2022),
  2. działkę nr 25/1, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0017 ha (Zarządzenie nr 995/VIII/2022),
  3. działkę nr 24/7, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0107 ha (Zarządzenie nr 994/VIII/2022),
  4. działkę nr 25/2, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0254 ha (Zarządzenie nr 994/VIII/2022),
  5. działkę nr 24/8, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0106 ha (Zarządzenie nr 1001/VIII/2022),
  6. działkę nr 24/9, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0147 ha (Zarządzenie nr 998/VIII/2022),
  7. działkę nr 24/10, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0243 ha (Zarządzenie nr 997/VIII/2022),
  8. działkę nr 24/11, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0219 ha (Zarządzenie nr 996/VIII/2022),
  9. działkę nr 25/6, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0032 ha (Zarządzenie nr 996/VIII/2022).

objętych księgą wieczystą nr OP1U/00083390/5 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Zastępca Burmistrza Namysłowa
/-/ dr Krzysztof Mucha