Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14-09-2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu  14 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Namysłowie, k. m. 1, obejmująca działkę  nr 195/45, o powierzchni 0,1185 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 112 575,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 1

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłaty  zostały dokonane w terminie, w związku z czym do przetargu przystąpiły:

Liczba osób: 1

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został:

nie wyłoniono nabywcy

  - brak postąpienia

Namysłów, dnia 22 września 2022 r.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski