Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2023 roku

W dniu 14 listopada 2022 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 1114/VII|/22 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

W dniu 26 stycznia 2023 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 789/VIII/23 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 790/VIII/23 uchwaliła budżet gminy na 2023 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 148 975 163,26 zł, natomiast wydatki na poziomie 163 549 710,56 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 14 574 547,30 zł.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała nr 434/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2023 rok
  • Uchwała nr 435/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2023 rok
  • Uchwała nr 436/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów