Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2023 roku

W dniu 14 listopada 2022 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 1114/VII|/22 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

W dniu 26 stycznia 2023 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 789/VIII/23 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 790/VIII/23 uchwaliła budżet gminy na 2023 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 148 975 163,26 zł, natomiast wydatki na poziomie 163 549 710,56 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 14 574 547,30 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2023 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2023 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2023 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2023 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2023 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2023 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2023 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2023 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2023 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
 • Uchwała nr 434/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2023 rok
 • Uchwała nr 435/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2023 rok
 • Uchwała nr 436/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała nr 52/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2023 rok
 • Uchwała nr 53/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała nr S/34/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2023 rok