Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o odwołaniu I publicznego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Namysłowa odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej  k. m. 3, obejmujących jeden kompleks gruntu niezabudowanego składający się z działek: nr 825/8, nr 825/7, nr 12/33 o łącznej pow. 3,8962 ha, wyznaczony na dzień 12 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.

Przyczyna odwołania przetargu:

Ze względu na zmianę zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski