Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o składaniu wniosków o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego w 2023 roku

Do 14 kwietnia 2023 r. można składać wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego w 2023, dla gospodarstw domowych, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

Zwracamy się z prośbą aby wnioski składanie były przez te same osoby, które ubiegały się o wypłatę dodatku węglowego.

Jak będzie wyglądać procedura zakupu węgla?

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Miejski.
 3. Wydanie przez Burmistrza Namysłowa zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego.

Jak i gdzie pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów:

 • w punkcie informacyjnym, budynek A,
 • na II piętrze w budynku B.

Jak i gdzie dostarczyć wypełniony wniosek?

Wniosek należy:

 • uzupełnić i złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w pokoju nr 14, budynek B, II piętro,
  lub
 • przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Namysłowie - za ważne uznaje się wnioski przesłane dokumentem podpisanym elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Kiedy wydane zostanie zaświadczenie?

Zaświadczenia będą wydawane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia?

Za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty.

Czy można dokonać zakupu węgla w gminie sąsiedniej?

Nie można dokonać zakupu węgla w gminie sąsiedniej, należy zakupić go we wskazanym przez Urząd Miejski punkcie/składzie.

Co oznacza oświadczenie „że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 27 października2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.”?

Jeżeli wnioskodawca, w 2022 r. tj. przed wejściem w życie ustawy zakupił:

 • < 1,5 t - może kupić 1,5 t w 2022 r. i 2023 r.
 • > 1,5t < 3t - nie może kupić w 2022 r. ale może kupić 1,5 t w 2023 r.
 • > 3 t - nie może skorzystać z zakupu w 2022 i 2023 r.

Szanowni mieszkańcy,

umożliwiamy również składanie wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez internet. Wniosek jest dostępny na stronie portalu namyslow.miasto.plus lub bezpośrednio na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.


Pliki do pobrania: