Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2023 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1173a/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1174/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1175/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1176/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1177/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji i decyzji
 • Zarządzenie Nr 1178/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji i decyzji
 • Zarządzenie Nr 1179/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji i decyzji
 • Zarządzenie Nr 1180/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 1181/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 1182/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 1183/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1184/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1185/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1186/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1187/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1188/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1189/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1190/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1191/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1192/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1193/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1194/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1195/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1196/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie Nr 1197/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie Nr 1198/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1199/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1200/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1201/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych i mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1202/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1203/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania karty w Programie „Namysłowska Karta Rodziny”, wzoru deklaracji uczestnictwa partnera społecznego w Programie „Namysłowska Karta Rodziny”, wzoru karty w Programie „Namysłowska Karta Rodziny” oraz wzoru naklejki informacyjnej w Programie „Namysłowska Karta Rodziny”
 • Zarządzenie Nr 1204/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
 • Zarządzenie Nr 1205/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1206/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1207/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1208/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1209/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1210/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1211/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1212/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności
 • Zarządzenie Nr 1213/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1214/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1215/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1216/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1217/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1218/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1220/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. BHP i ochrony P.POŻ w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1221/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1222/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1223/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1224/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 1225/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1226/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1227/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1228/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 1229/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 1230/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1231/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1232/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1233/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 1234/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 1235/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1236/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1237/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1239/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1240/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1241/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1242/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 1243/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1244/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 1245/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 1246/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1247/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1248/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1249/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 1250/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1251/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1252/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1253/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2023 r. sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1254/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1255/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1256/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste  na cele garażowe, dla których upłynął okres użytkowania wieczystego stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1257/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1258/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1259/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 1260/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 1264/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1265/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia oceny wniosków o dotację składanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • Zarządzenie Nr 1267/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1268/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 1269/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1270/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1271/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1272/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1273/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1274/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1275/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 1276/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 1277/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1278/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1279/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1280/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1281/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1282/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 1283/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1284/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1285/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 1286/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 1287/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, w roku szkolnym 2022/2023
 • Zarządzenie Nr 1288/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1289/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1290/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1291/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli Namysłowa
 • Zarządzenie Nr 1292/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1293/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1294/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1295/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. zieleni miejskiej i cmentarzy komunalnych
  w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1296/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1297/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1298/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 1299/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1300/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV
 • Zarządzenie Nr 1301/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1302/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1303/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do
  Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 1304/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1305/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 1306/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1307/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1308/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Zarządzenie Nr 1309/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1310/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 1311/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1312/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. zieleni miejskiej i cmentarzy komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1313/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1314/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1315/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Namysłowa do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 1316/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 1317/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przetargu na sprzedaż autobusu marki Iveco Kapena typ C50 daily i powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 1318/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 1319/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 1320/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1321/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1322/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele garażowe, dla których upłynął okres użytkowania wieczystego stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1323/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1324/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1325/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1326/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1327/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1328/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1329/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1330/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1331/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1332/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 1333/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia składu Namysłowskiej Rady Seniorów na kadencję 2023–2027
 • Zarządzenie Nr 1334/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1335/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1336/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1337/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. BHP i ochrony P.POŻ. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1338/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 1339/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1340/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1341/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli Namysłowa
 • Zarządzenie Nr 1342/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1343/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 1344/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury – Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1345/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1346/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1347/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1348/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1349/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1350/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 1351/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 1352/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1353/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1354/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1355/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 1356/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1357/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1358/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1359/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1361/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1362/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1363/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1364/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1365/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa do spraw wyborów
 • Zarządzenie Nr 1366/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 1367/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1368/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1369/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1370/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie najmu, użyczenia lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz budynków gospodarczych przeznaczonych na działalność rolniczą należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1371/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1372/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1373/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1374/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 1375/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1376/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1377/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1378/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1379/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1380/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1381/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1382/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
 • Zarządzenie Nr 1383/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1384/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1385/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1386/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1387/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1389/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1390/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1391/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1392/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1393/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz budynków gospodarczych przeznaczonych na działalność rolniczą należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1394/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1395/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1396/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1397/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1398/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1399/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1400/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1401/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1402/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1403/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 października 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1404/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian subwencji w wyniku podziału dodatkowej kwoty subwencji ogólnej w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1405/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1406/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1407/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 października 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1408/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1409/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1410/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1411/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1412/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 października 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz  punktów przeznaczonych na instalację infrastruktury technicznej, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1413/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji dot. projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
 • Zarządzenie Nr 1414/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1415/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1416/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1417/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1418/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1419/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1420/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1421/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1422/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1423/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1424/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1425/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1426/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1427/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 1428/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1429/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1430/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1431/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1432/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1433/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1434/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 • Zarządzenie Nr 1435/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1436/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1437/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 1438/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa
 • Zarządzenie Nr 1439/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1440/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1441/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1442/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1443/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1444/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1445/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1446/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1447/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 1448/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1449/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1450/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2023 r. sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1451/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1452/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1453/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1454/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 1455/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1456/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1457/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1458/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024 - 2026
 • Zarządzenie Nr 1459/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa