Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2023 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1175/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1193/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1194/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1195/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1196/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie Nr 1197/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie Nr 1198/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1199/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1200/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1201/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych i mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1202/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1203/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania karty w Programie „Namysłowska Karta Rodziny”, wzoru deklaracji uczestnictwa partnera społecznego w Programie „Namysłowska Karta Rodziny”, wzoru karty w Programie „Namysłowska Karta Rodziny” oraz wzoru naklejki informacyjnej w Programie „Namysłowska Karta Rodziny”
 • Zarządzenie Nr 1204/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
 • Zarządzenie Nr 1205/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1206/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1209/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1210/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1211/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1212/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności
 • Zarządzenie Nr 1213/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1214/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1215/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1216/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1217/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1218/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1221/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1222/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1223/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1224/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 1225/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1226/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1227/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1228/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 1229/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 1230/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1231/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1232/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1233/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 1234/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 1235/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1236/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1237/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1241/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 1246/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1247/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1248/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1249/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 1254/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1255/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1256/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste  na cele garażowe, dla których upłynął okres użytkowania wieczystego stanowiących własność Gminy Namysłów