Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2023 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 777/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 778/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie lokalnego programu osłonowego „SOS dla seniora” na rok 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 779/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 780/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 781/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 782/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 783/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 784/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 785/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 786/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 787/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt Uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 788/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  zajęcia stanowiska dotyczącego Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. Z.o.o.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 789/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt Uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 790/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt Uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 791/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  nadania nazwy skweru
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 792/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Baldwinowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 793/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Barzyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 794/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 795/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozowiec
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 796/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 797/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Głuszyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 798/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Igłowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 799/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 800/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 801/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamienna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 802/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 803/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 804/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Książęca
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 805/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligotka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 806/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączany
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 807/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michalice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 808/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 809/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 810/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwki
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 811/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Smarchowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 812/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Folwark | Uchwała
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 813/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 814/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice Namysłowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 815/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przeczów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 816/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychnów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 817/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 818/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Śląskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 819/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Wielkie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 820/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smogorzów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 821/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 822/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziemiełowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 823/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żaba
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 824/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 825/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 826/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 827/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 828/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Namysłów zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 829/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 830/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyna na lata 2023 – 2029
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 831/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 832/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 833/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie imienia św. Jana Pawła II
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Nr 834/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania imienia św. Jana Pawła II do bieżącej walki politycznej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 835/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 836/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 837/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 838/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 839/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 840/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 841/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 842/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 843/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 844/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców Ligotki o ustalenie przyczyn zalania wodą uprawy kukurydzy na działce rolnej w Ligotce
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 845/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2023 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 846/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 847/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 848/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 849/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 850/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 851/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 852/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzezinka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 853/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łączany
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 854/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 855/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 856/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 857/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 858/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 859/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 860/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 861/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 862/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 863/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 864/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie złożenia wniosku przez Radę Miejską w Namysłowie do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Administracji Nieruchomości Sp. z o.o.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 865/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie złożenia wniosku przez Radę Miejską w Namysłowie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Administracji Nieruchomości Sp. z o.o.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 866/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 867/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa dotyczącej garażu położonego przy ul. Bohaterów Warszawy 9-13 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 868/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 869/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Ligota Książęca
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 870/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Przeczów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 871/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 872/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 873/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 874/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 875/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 876/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 877/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 878/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 879/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 440/16 i 440/17 położonych w miejscowości Głuszyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 880/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Namysłów i będącego w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 881/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 882/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 883/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 884/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 885/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pracowników Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 886/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr I - Osiedla Śródmieście
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 887/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr II – Osiedla za Widawą
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 888/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr III – Osiedla Majowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 889/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr IV – Osiedla Ogrodowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 890/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr V – Osiedla Reymonta
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 891/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr VI – Osiedla Leśnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 892/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 893/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 894/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 895/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 896/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 897/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 892/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2023-2030 (w skrócie GPR)
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 898/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 899/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 900/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 901/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 170/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 902/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 228/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 903/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 904/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 905/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 906/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 907/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 908/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 909/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 910/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 911/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 912/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 913/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 914/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 915/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 916/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 917/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 270/85)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 918/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 919/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 920/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 921/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 922/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 923/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 924/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 925/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 926/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 927/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 928/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1033/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 929/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1227/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 930/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 1229/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 931/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 507/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 932/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 507/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 933/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 507/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 934/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 507/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 935/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 507/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 936/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 506/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 937/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 506/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 938/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 506/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 939/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 506/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 940/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 42)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 941/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 118/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 942/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 118/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 943/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 486/8)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 944/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 25/6)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 945/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 14/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 946/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 360)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 947/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Namysłów, dz. nr 358)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 948/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Brzozowiec, dz. nr 251/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 949/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Bukowa Śl., dz. nr 190/12)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 950/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Bukowa Śl., dz. nr 190/15)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 951/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Bukowa Śl., dz. nr 190/17)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 952/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Bukowa Śl., dz. nr 190/18)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 953/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Głuszyna, dz. nr 381/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 954/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Głuszyna, dz. nr 745/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 955/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Kowalowice, dz. nr 87/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 956/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Kowalowice, dz. nr 101/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 957/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Kowalowice, dz. nr 275/9)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 958/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Krasowice, dz. nr 360/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 959/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Krasowice, dz. nr 474)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 960/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 30/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 961/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 135/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 962/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 135/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 963/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 135/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 964/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 135/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 965/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 229/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 966/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 234/8)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 967/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ligota Ks., dz. nr 258/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 968/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Michalice, dz. nr 125/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 969/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Mikowice, dz. nr 175/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 970/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Mikowice, dz. nr 248/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 971/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Minkowskie, dz. nr 23/7)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 972/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Minkowskie, dz. nr 95/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Minkowskie, dz. nr 137)
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 973/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Minkowskie, dz. nr 162/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 974/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Nowe Smarchowice, dz. nr 29/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 975/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Nowe Smarchowice, dz. nr 111/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 976/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Nowy Folwark, dz. nr 24/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 977/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Nowy Folwark, dz. nr 24/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 978/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Nowy Folwark, dz. nr 32/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 979/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Nowy Folwark, dz. nr 33/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 980/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Pawłowice Namysłowskie, dz. nr 21/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 981/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Pawłowice Namysłowskie, dz. nr 99/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 982/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Przeczów, dz. nr 136/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 983/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Smarchowice Małe, dz. nr 200/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 984/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Smarchowice Śląskie, dz. nr 556)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 985/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Smogorzów, dz. nr 83/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 986/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Smogorzów, dz. nr 95)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 987/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Smogorzów, dz. nr 194/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 988/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Smogorzów, dz. nr 281/7)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 989/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Woskowice Małe, dz. nr 321/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 990/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ziemiełowice, dz. nr 129)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 991/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ziemiełowice, dz. nr 168)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 992/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ziemiełowice, dz. nr 191/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 993/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ziemiełowice, dz. nr 213/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 994/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ziemiełowice, dz. nr 213/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 995/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Ziemiełowice, dz. nr 213/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 996/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Żaba, dz. nr 159/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 997/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Żaba, dz. nr 172/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 998/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (Żaba, dz. nr 292/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 999/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1000/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Op 132/23
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1001/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego godnego upamiętnienia 84 rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę oraz odszkodowań wojennych za straty wyrządzone w latach 1939-1945
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1002/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach łaników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1003/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2024-2027
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 1004/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańca wsi Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1005/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosków Radnego Namysłowskiej Rady Seniorów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1006/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1007/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1008/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Namysłów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 1009/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji i restauracji organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1010/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  przyznania dotacji celowej na roboty budowlane polegające na remoncie wieży kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Jastrzębiu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1011/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie polegające na konserwacji polichromowanego stropu nawy kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1012/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie  przyznania dotacji celowej na roboty budowlane polegające  na zabezpieczeniu budynku pałacu do dalszych etapów inwestycji „Dom Seniora” w Rychnowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1013/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1014/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1015/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1016/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1017/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (dz. nr 237/2, Głuszyna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1018/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (dz. nr 746/2, Głuszyna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1019/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 60/8, Kowalowice)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1020/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1021/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1022/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1023/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rychtal na realizację zadania publicznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1024/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1025/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1026/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1027/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 1028/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1029/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Namysłów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1030/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1031/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1032/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Bazaltowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1033/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Brylantowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1034/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Bursztynowa) 
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1035/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Diamentowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1036/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Główna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1037/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Granitowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1038/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Kępińska) 
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1039/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Koralowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1040/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Kościelna) 
  Projekt uchwały | Uchwała 
 • Uchwała Nr 1041/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Krótka)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1042/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Kwarcowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1043/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Leśna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1044/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Marmurowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1045/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Namysłowska)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1046/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Perłowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1047/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Piaskowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1048/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Rubinowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1049/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Szafirowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1050/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Szkolna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1051/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, (Kamienna, ul. Szmaragdowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1052/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Kamienna, ul. Żwirowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1053/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1054/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1055/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1056/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1057/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1058/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1059/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1060/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023-2027
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1061/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1062/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1063/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1064/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1065/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zakończenia Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1066/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1067/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/13)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1068/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/14)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1069/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/15)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1070/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/16)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1071/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 6 w trybie bezprzetargowym,  (Rychnów, dz. nr 13/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1072/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Smarchowice Małe, dz. nr 295)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1073/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1074/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1075/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r.  uchylająca uchwałę nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1076/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do partnerskiej współpracy i podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner Województwa Opolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1077/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1078/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1079/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1080/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1081/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1082/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1083/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie lokalnego programu osłonowego „Usługi sąsiedzkie” na rok 2024
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1084/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030 (w skrócie GPR)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1085/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr 497/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. i Uchwałą Nr 776/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1086/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1087/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1088/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2023-2028
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1089/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1090/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1091/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1092/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1093/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała