Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w Namysłowie (dz. 577/7)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, został umieszczony wykaz nieruchomości obejmujący:

  1. Działkę nr 577/7, k. m. 6, położonej w Namysłowie, o pow. 0,0145 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00042315/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Zarządzenie nr 1199/VIII/23).

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

13 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski