Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na 2023 r.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2023

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) Gmina Namysłów ogłasza, iż po przeprowadzeniu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, podstawowa kwota dotacji na rok 2023 wynosi:

 1. na 1 wychowanka przedszkola – 14.967,02 zł rocznie (1.247,25 zł – miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 68.800,15 zł rocznie (5.733,35 zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 21.002,15 zł rocznie (1.750,18 zł – miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) – 6.083,38 zł rocznie (506,95 zł – miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 26.071,64 zł rocznie (2172,64 zł – miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów wynosi:

 • liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) - 1051;
 • dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 późn. zm.) - 15;
 • dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 późn. zm.) - 31;
 • dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym w art. 127 ust. 10 ustawy- prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) - 23,67;
 • dzieci niesłyszące i słabosłyszące z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym w art. 127 ust. 10 ustawy- prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) - 3,67.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
/-/ Ewa Burkiewicz-Janik


Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2023

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082 z późn. zm.) Gmina Namysłów ogłasza, iż po I aktualizacji podstawowa kwota dotacji na rok 2023 wynosi:

 1. na 1 wychowanka przedszkola - 14.418,58 zł rocznie (1.201,55 zł miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 68.800,15 zł rocznie (5.733,35 zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 21.002,15 zł rocznie (1.750,18 zł miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) - 6.083,38 zł rocznie (506,95 zł miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 26.071,64 zł rocznie (2.172,64 zł miesięcznie).

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
/-/ Ewa Burkiewicz-Janik


Podstawowa kwota dotacji na 2023 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082 z późn. zm.) Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2023 wynoszą:

 1. na 1 wychowanka przedszkola - 14.426,92 zł rocznie (1.202,24 zł - miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 60.667,34 zł rocznie (5.055,61 zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 18.519,50 zł rocznie (1.543,29 zł - miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) - 5.364,27 zł rocznie (447,02 zł - miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 22.989,73 zł rocznie (1.915,81 zł- miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30 września 2022 r.
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów wynosi:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 1063;
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 13;
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinię, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 35;
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe(Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 23;
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe(Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 5.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
/-/ Ewa Burkiewicz-Janik