Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2023 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.13.2023.MZ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Przeczów i Niwki wraz z tranzytem kanalizacyjnym do Smarchowic Śląskich Pismo z dn. 18-12-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 18-12-2023 r.
GK.6220.10.2023.MZ Wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu zakładowego ‘D&J Food’ Jolanta Piesik Pismo z dn. 03-10-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 03-10-2023 r.
GK.6220.9.2023.MZ Wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu zakładowego POULTRY FOODS Anna Gagatek - Woźniak Pismo z dn. 03-10-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 03-10-2023 r.
GK.6220.11.2022.MZ Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451
Przed zmianą: Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454
Postanowienie z dn. 15-02-2023 r.
Obwieszczenie z dn. 15-02-2023 r.
Postanowienie z dn. 28-12-2023 r.
Obwieszczenie z dn. 28-12-2023 r.
GK.6220.10.2022.MZ Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Zawiadomienie z dn. 23-01-2023 r.
Pismo z dn. 23-01-2023 r.
Decyzja z dn. 19-04-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 19-04-2023 r.
GK.6220.4.2022.MZ Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 31-01-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 03-03-2023 r.
Decyzja z dn. 03-03-2023 r.
GK.6220.3.2022.MZ Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 05-04-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 17-05-2023 r.
Decyzja z dn. 17-05-2023 r.
GK.6220.1.2022.MZ Rozbudowa zakładu gospodarki odpadami Zawiadomienie z dn. 06-02-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 28-03-2023 r.
Decyzja z dn. 28.03.2023 r.
GK.6220.9.2021.MZ Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 249, 314/3, 277/3, 315/3 w obrębie geodezyjnym 0054 Smarchowice Małe, gmina Namysłów Zawiadomienie z dn. 13-01-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 27-01-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 28-02-2023 r.
Obwieszczenie z dn. 08-03-2023 r.
Postanowienie z dn. 16-03-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 16-03-2023 r.
Postanowienie z dn. 12-06-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 12-06-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 20-06-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 21-07-2023 r.
Decyzja z dn. 09-10-2023 r.
Obwieszczenie z dn. 09-10-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 11-10-2023 r.
Zawiadomienie z dn. 13-11-2023 r.