Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23-01-2023 r. (dz. nr 195/19)

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu  23 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się III publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Namysłowie, k. m. 1, obejmująca działkę  nr 195/19, o powierzchni 0,1000 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 95 000,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

-brak wpłaty wadium

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłaty  zostały dokonane w terminie, w związku z czym do przetargu przystąpiły:

- brak wpłaty wadium

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłat wadium.

Namysłów, dnia 31 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ 
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski