Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne w 2023 roku

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
07-12-2023 27-12-2023
godz. 09:00
Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Namysłowie.
06-12-2023 15-12-2023
godz. 09:00
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów
04-12-2023 13-12-2023
godz. 09:00
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie oraz administrowanie obiektami
01-12-2023 11-12-2023
godz. 09:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów
13-11-2023 23-11-2023
godz. 09:00

Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie oraz administrowanie obiektami

06-11-2023 15-11-2023
godz. 09:00

Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów

02-11-2023 06-12-2023
godz. 09:00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów
25-10-2023 13-11-2023
godz. 09:00

Budowa i przebudowa ogrodzeń na terenach gminnych – etap 3 w ramach zadania: „Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Kowalowicach

20-10-2023 07-11-2023
godz. 09:00
Remont drogi gminnej w Krasowicach w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych w ramach zadań: 1) w Głuszynie; 2) w Kowalowicach; 3) w Krasowicach; 4) w Przeczowie; 5) w Smarchowicach Małych".
16-10-2023 25-10-2023
godz. 09:00

Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

13-10-2023 23-10-2023
godz. 09:00
Zaciągnięcie w roku 2023 kredytu długoterminowego do kwoty 2 053 181,00 zł
02-10-2023 18-10-2023
godz. 09:00

Remont drogi gminnej w Krasowicach

05-09-2023 21-09-2023
godz. 09:00
Remont drogi gminnej: 1) część 1 – w Smarchowicach Małych; 2) część 2 – w Przeczowie; 3) część 3 – w Krasowicach.
10-08-2023 28-08-2023
godz. 09:00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemiełowicach
03-08-2023 18-08-2023
godz. 09:00
Budowa oświetlenia ulicznego: 1) część 1 - w Objaździe; 2) część 2 - w Głuszynie
28-07-2023 16-08-2023
godz. 09:00
Budowa i przebudowa ogrodzeń na terenach gminnych - etap 2 w ramach zadań: 1) Część 1 - "Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap II"; 2) Część 2 - "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - etap II"; 3) Część 3 - "Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Michalicach"; 4) Część 4 - "Rozbudowa ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie"; 5) Część 5 - "Budowa ogrodzenia na działce nr 485/26 w Namysłowie"
26-07-2023 07-08-2023
godz. 09:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej
19-07-2023 28-07-2023
godz. 09:00

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

19-07-2023 22-08-2023
godz. 09:00

Zakup dwuwałowego mobilnego rozdrabniacza w ramach zadania  pn. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów.

12-07-2023 27-07-2023
godz. 09:00
Budowa oświetlenia ulicznego: 1) część 1 - w Objaździe; 2) część 2 - w Głuszynie
03-07-2023 12-07-2023
godz. 09:00
Zaciągnięcie w roku 2023 kredytu długoterminowego do kwoty 2.053.181,00
14-06-2023 27-06-2023
godz. 09:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej
12-06-2023 21-06-2023
godz. 09:00

Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich – opracowanie dokumentacji projektowej.

07-06-2023 16-06-2023
godz. 09:00
Budowa ul. Polnej w Kowalowicach - opracowanie dokumentacji projektowej
29-05-2023 07-06-2023
godz. 09:00

Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu  do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów w roku szkolnym 2023/2024

29-05-2023 07-06-2023
godz. 09:00
Zakup prasy do belowania odpadów w ramach zadania pn.: "Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów"
24-05-2023 12-06-2023
godz. 09:00

Budowa wiat stalowych na odpady w ramach zadania pn. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów

24-05-2023 27-06-2023
godz. 09:00

 Zakup dwuwałowego mobilnego rozdrabniacza w ramach zadania pn. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów

10-05-2023 23-05-2023
godz. 09:00
Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej
09-05-2023 24-05-2023
godz. 09:00

Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie

09-05-2023 24-05-2023
godz. 09:00
Zakup pierwszego wyposażenia i urządzeń kuchennych do nowo powstałej kuchni w ramach zadania pn.: "Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
08-05-2023 22-05-2023
godz. 09:00
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w ramach zadania pn.: "Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów"
08-05-2023 12-06-2023
godz. 09:00

Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych w ramach zadania pn. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów. Część 1 – zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych o pojemności 120, 240, 1.100 litrów. Część 2 – zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych o pojemności 7.000 litrów

18-04-2023 05-05-2023
godz. 09:00

Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno-społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

12-04-2023 28-04-2023
godz. 09:00
Budowa dróg w miejscowości Minkowskie
12-04-2023 28-04-2023
godz. 09:00
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ligota Książęca
11-04-2023 21-04-2023
godz. 09:00
Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie
05-03-2023 17-04-2023
godz. 09:00
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie - etap 2 w ramach zadania: "Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów"
27-03-2023 05-04-2023
godz. 09:00
Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej
22-03-2023 30-03-2023
godz. 09:00

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą - organizacja transportu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie, przewóz dzieci na kolonie letnie oraz transport kadry pedagogicznej zatrudnionej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów.

16-03-2023 29-03-2023
godz. 09:00
Namysłowski Park Pokoleń - opracowanie dokumentacji projektowej
22-02-2023 03-03-2023
godz. 09:00
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu nr 5 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
21-02-2023 10-03-2023
godz. 09:00
Budowa i przebudowa ogrodzeń na terenach gminnych - etap I  w ramach zadań: 1) Część 1 – „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bukowie Śląskiej”; 2) Część 2 – Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w „Parku pod Grzybkiem” w ramach zadania: „Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie”; 3) Część 3 – Budowa ogrodzenia placu zabaw  przy ul. Leśmiana część I w ramach zadania: „Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie”; 4) Część 4 – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Leśmiana część II w ramach zadania: „Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie”
15-02-2023 28-02-2023
godz. 09:00
Wynajem ośrodka na zorganizowanie kolonii letniej dla 180 dzieci z Gminy Namysłów w Górach Świętokrzyskich w rejonie gmin: Bieliny, Górno, Masłów, Nowa Słupia - 2 turnusy siedmiodniowe (6 noclegów) po 90 dzieci każdy.
10-02-2023 22-02-2023
godz. 09:00
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą – organizacja transportu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
09-02-2023 27-02-2023
godz. 09:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2023
01-02-2023 01-03-2023
godz. 09:00
Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie w ramach zadania:
„Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie”
01-02-2023 13-03-2023
godz. 09:00
Grupowe ubezpieczenia pracowników, współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów