Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, został umieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 50/5, k. m. 1, położonej w miejscowości Smarchowice Śląskie, o pow. 0,0400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00042187/0, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Zarządzenie Nr 1254/VIII/2023).

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Namysłów, dnia 17 marca 2023 r. 

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski