Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.1.2023.EM Namysłów, dnia, 17.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) oraz § 17 pkt 4 Uchwały nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, zwołuję sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie za rok 2022 r.
  3. Przedstawienie pomysłów i planów działania w zakresie wydatkowania środków w ramach budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie w 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały ws. sfinansowania bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
  5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
/-/ Anastazja Klimczak