Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15-03-2023 r. (dz. nr 435/13)

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021. r., poz. 2213 t.j.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu 15 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 435/13, o powierzchni 0,0684 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00012719/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 78 660,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

- brak wpłaty wadium

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłaty  zostały dokonane w terminie, w związku z czym do przetargu przystąpiły:

- brak wpłaty wadium

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został:

nie wyłoniono nabywcy

- brak postąpienia

Namysłów, dnia 23 marca 2023 r.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski