Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 15-03-2023 r. (dz. nr 30/16)

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021r., poz. 2213 t.j.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu 15 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się I publiczny ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Józefków, obejmującej działkę nr 30/16, k. m.1 o powierzchni 0,0500 ha, w udziale 1/4 części bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00017519/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6 350,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 1

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłata została dokonana w terminie, w związku z czym do przetargu przystąpiły:

Liczba osób: 1

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został Jan Bereziński, który zaproponował najwyższą cenę 6 420,00 zł brutto.

Namysłów, dnia 23 marca 2023 r.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski