Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że urzędnik wyborczy Pani Justyna Urban pełnić będzie dyżury w następujących dniach:

Data

Dzień tygodnia

Od godz.

Do godz.

04.09.2023

poniedziałek

11.30

15.30

08.09.2023

piątek

11.30

15.30

14.09.2023

czwartek

11.30

15.30

15.09.2023

piątek

11.30

15.30

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisław Dubois 3, 46-100 Namysłów w budynku A, pok. Nr 9c (Mała Sala).

W przypadku nieobecności urzędnika wyborczego zgłoszenia będą przyjmowane przez:

 • Panią Justynę Cieślak 
  pok. 9b bud. A, tel. 77 419-03-27
  e-mail:   oraz 
 • Panią Ewelinę Małko 
  pok. 9b bud. A, tel. 77 419-03-27
  e-mail:  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Poniżej w dokumentach do pobrania znajdują się aktualne wzory zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Więcej informacji o tym jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej dostępnych jest pod linkiem: 
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej


Dokumenty do pobrania:

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 września 2023 r. o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 15 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Postanowienie Nr 251/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Namysłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r.
  Termin składania: do dnia 12 października 2023 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok. Nr 13
  Opis sprawy: Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Termin składania: do dnia 2 października 2023 r.
  Miejsce składania: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), pok. 120 – 123
  WAŻNE: Informacja o tym kto może głosować korespondencyjnie
 • Wniosek o zmianę miejsca głosowania
  Termin składania: do dnia 12 października 2023 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok. Nr 13
  Opis sprawy: Zmiana miejsca głosowania
 • Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok. Nr 13
  Opis sprawy: Ujęcie w stałym obwodzie głosowania
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
  Termin składania: do dnia 6 października 2023 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok. Nr 13
  Dotyczy: wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat)
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 
  Termin składania: do dnia 6 października 2023 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok. Nr 13
  Dotyczy: wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat)
 • Zgłoszenie kandydatów na członków OKW - Komitet Wyborczy
  Termin składania: do dnia 15 września 2023 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pok. Nr 9c (Mała Sala)
 • Zgłoszenie kandydatów na członków OKW - indywidualnie 
  Termin składania: do dnia 15 września 2023 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pok. Nr 9c (Mała Sala)
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Postanowienie Nr 208/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Namysłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 1365/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa do spraw wyborów
 • Zarządzenie Nr 1366/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Postanowienie Nr 129/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania
 • Postanowienie Nr 97/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Namysłów do stanu faktycznego
 • Postanowienie Nr 79/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych