Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 137/1)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, został umieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 137/1, k. m. 1, położonej w miejscowości Brzezinka, o pow. 0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00082405/7, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym  w ustawie.

Namysłów, dnia 26 maja 2023 r.  

BURMISTRZ
/-/dr Bartłomiej Stawiarski