Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny położony w Namysłowie przy ul. Łączańskiej 22E)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, został umieszczony wykaz nieruchomości obejmujący sprzedaż, lokalu mieszkalnego numer 5 położonego w Namysłowie przy ul. Łączańskiej 22E, o powierzchni 48,45 m2 oraz pomieszczenia przynależne – piwnica o powierzchni ok. 5,6 m2 wraz z udziałem  wynoszącym 2063/1000000 w części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00059577/3 prowadzona  przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku, zlokalizowanego na działce nr 1250, k. m. 10, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Namysłów, dnia 26 maja 2023 r.  

BURMISTRZ
/-/dr Bartłomiej Stawiarski