Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  • działka nr 187/25 k. m. 16 zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00083390/5, działka nr 24/3 k. m. 16 zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00083390/5 oraz działka nr 692/6 k. m. 6 zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00042315/7; o łącznej powierzchni 5,0095 ha, przeznaczone do zamiany.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Namysłów, dnia 26 maja 2023 r.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski