Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odwołanie I publicznego ustnego ograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości

Działając na podstawie art.38 ust.4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.,poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa odwołuje I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k. m. 16, obejmującej działkę  nr 187/25, o powierzchni 4,8072 ha przeznaczonej do dzierżawy, wyznaczony na dzień 13 października 2023 r. o godz. 12:00.

Przyczyną odwołania jest zmiana planów inwestycyjnych.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Namysłów, 13.09.2023 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/dr Bartłomiej Stawiarski