Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01-09-2023 r. (lokal przy ul. Łączańskiej 22E)

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., poz. 2213 t.j.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu 01 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się I publiczny ustny nieograniczony przetarg na lokal mieszkalny nr 5 położony w Namysłowie przy ul. Łaczańskiej 22E, o powierzchni 48,45 m2  oraz pomieszczenia przynależne- piwnica  o powierzchni ok. 5,6 m2 wraz z udziałem  wynoszącym 2063/1000000 w części wspólnej budynku i urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, zlokalizowanego na dz. nr 1250, k.m.10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 232 560,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 0

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Namysłów, dnia 11 września 2023 r.

Zastępca Burmistrza Namysłowa

/-/ dr Krzysztof Mucha