Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01-09-2023 r. (dz. nr 109/2)

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., poz. 2213 t.j.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu 01 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się I publiczny ustny nieograniczony przetarg obejmujący działkę nr 109/2, k. m. 1, położonej w miejscowości Łączany, o pow. 0,3500 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00011153/7,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 91 000,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 0

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Namysłów, dnia 11 września 2023 r.

Zastępca Burmistrza Namysłowa

/-/ dr Krzysztof Mucha