Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2024 roku

W dniu 15 listopada 2023 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 1426/VII|/23 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

W dniu 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 1092/VIII/23 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 1093/VIII/23 uchwaliła budżet gminy na 2024 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 159 615 923,04 zł, natomiast wydatki na poziomie 165 963 434,01 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 6 347 510,97 zł.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała nr Dł/54/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
  • Uchwała nr Du/57/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2024 rok
  • Uchwała nr Dp/14/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2024 rok
  • Uchwała nr Pb/16/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2024 r.
  • Uchwała nr Pw/16/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów