Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, został umieszczony wykaz nieruchomości obejmujący sprzedaż, lokalu mieszkalnego numer 3 o powierzchni 27,71 m2, składającego się z 1 pokoju, kuchni oraz WC, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00070221/6, położonego w Namysłowie przy ul. Staszica 1, zlokalizowanego na działce nr 932/9, k. m. 7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00028066/2. Lokal związany jest z udziałem wynoszącym 77/1000 części wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie. (Zarządzenie nr 1435/VIII/23).

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski