Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wnioski o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Oznaczenie nieruchomości

Wniosek dotyczy

Proponowana zmiana

Osoba prawna

25.09.2023 r.

Namysłów, dz. nr 82/6, k.m. 17

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługi gastronomiczne, max. pow. zabudowy 30%, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 20%

Osoba prawna

25.09.2023 r.

Namysłów, dz. nr 82/6, k.m. 17

Zmiany planu miejscowego

Usługi gastronomiczne, max. pow. zabudowy 30%, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 20%

Osoby fizyczne

28.09.2023 r.

Ligotka, dz. nr 108/6, 108/8

Zmiany planu miejscowego

Działki budowlane (nie zagrodowe)

Osoba fizyczna

29.09.2023 r.

Namysłów, dz. nr 1287/2

Zmiana planu miejscowego

Wprowadzenie max. pow. zabudowy 60% działki, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 5%, minimalna liczba miejsc do parkowania (bud. handlu, usług i drobnej produkcji): 1 na 200m2 powierzchni użytkowej

Osoba fizyczna

16.10.2023 r.

Głuszyna, dz. nr 675, 826

Zmiany planu miejscowego

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Osoba prawna

27.10.2023 r.

Woskowice Małe, dz. nr 26/45, k.m. 2

Zmiany planu miejscowego

Umożliwienie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z oze o mocy przekraczającej 100  kW, zezwolenie instalacji ogniw fotowoltaicznych na gruncie

Osoba fizyczna

09.11.2023 r.

Namysłów, dz. nr 295, k.m. 12

Zmiany planu miejscowego

Zlikwidowanie drogi C.4KDW w obrębie działki

Osoby fizyczne

17.11.2023 r.

Namysłów, dz. nr 847/138, k.m. 4

Zmiany planu miejscowego

Zmiana na zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz przesunięcie linii zabudowy

Osoba prawna

06.11.2023 r.

Kowalowice, dz. nr 91/4, 92/8

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Teren zabudowy usługowo produkcyjnej

Osoby fizyczne

08.01.2024 r.

Namysłów, dz. nr 501/249

Zmiany planu miejscowego

Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Osoby fizyczne

05.01.2024 r.

Brzozowiec, dz. nr 653

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Józefków, dz nr 39/8, 159/8

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w całości

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Michalice, dz. nr 77/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w części

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Józefków dz. nr 41/1, 42

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Kamienna, dz. nr 236

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Józefków, dz. nr 25/2, 26/3

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  lub letniskowa w całości lub części

Osoby prawne

09.01.2024 r.

Brzezinka, dz. nr 84/1, 84/3, 83, 82, 24/2, 25, 26, 46, 141/3, 19/3, 16/1, 15/1, 140/2, 87/1; Krasowice, dz. nr  61/1, 470, 188, 165

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW

Osoby prawne

11.01.2024 r.

Jastrzębie, dz. nr 56, 57, 52/1, 53, 435, 58, 59, 60, 61, 62

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW

Osoby fizyczne

12.01.2024 r.

Ogrody działkowe przy ul. Skłodowskiej

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren ogrodów działkowych, zieleni

Osoby fizyczne

12.01.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 391

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowa

Osoby fizyczne

12.04.2024 r.

Namysłów, dz. nr 599/9

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Działka nieleśna

Osoby fizyczne

15.01.2024 r.

Kowalowice dz. nr 310/5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW

Osoby fizyczne

15.01.2024 r.

Objazda, dz. nr 221/4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW

Osoby prawne

17.01.2024 r.

Barzyna, dz. nr 1/6

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie elektrowni fotowoltaicznych na terenach R

Osoby fizyczne

18.01.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 833/3, 833/4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Osoby fizyczne

22.01.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 234/6

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa

Osoby fizyczne

24.01.2024 r.

Kowalowice, dz. nr 249/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren rekreacji

Osoby fizyczne

24.01.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 42

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby prawne

29.01.2024 r.

Namysłów, dz. nr 82/6

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren zabudowy usługowej

Osoby fizyczne

29.01.2024 r.

Brzezinka, dz. nr 18/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW

Osoby fizyczne

29.01.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 95

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Osoby fizyczne

01.02.2024 r.

Łączany, dz. nr 265/34

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa

Osoby prawne

01.02.2024 r.

Namysłów, dz. nr 269/38, 269/40, 270/87, 270/37, 270/38, 270/54, 270/55, 270/56, 270/57, 270/58, 270/59, 270/60, 270/61, 270/62

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zieleń działkowa

Osoby prawne

02.02.2024 r.

Nowe Smarchowice, dz. nr 236/2, 240/3, 241, 242; Smarchowice Wielkie dz. nr 31/3

Zmiany planu miejscowego

Przeznaczenie terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energie z odnawialnych źródeł energii i ich stref ochronnych

Osoby fizyczne

02.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 222

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby prawne

02.02.2024 r.

Gmina Namysłów

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Możliwość lokalizacji na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej instalacji fotowoltaicznej o nieograniczonej mocy i turbin wiatrowych

Osoby fizyczne

02.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 222

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 84

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 116/2, 116/3, 116/4, 209 km 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowo-produkcyjna

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 296

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 296

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 290/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 290/1

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 392/18

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowo-mieszkaniowa lub mieszkaniowa

Osoby prawne

05.02.2024 r.

Smogorzów dz. nr 2/2, 3, 486, 5, 6, 7, 17, 19; Kowalowice dz. nr 10/1, 275/7, 275/6, 275/5, 58/9; Głuszyna dz. nr 171/1, 172/1, 3143, 314/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenia lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW

Osoby prawne

05.02.2024 r.

Kowalowice dz. nr 275/5, 275/6, 275/7, 58/9; Michalice dz. nr 7/2, 10/3, 10/4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenia lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW  oraz zmiana przeznaczenia działek w Michalicach na tereny rolne (rezygnacja z zabudowy letniskowej)

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 224/1, 224/2

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 220/2, 221, 117, 118/1

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 220/2, 221, 117, 118/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 20/1, 25, 26 km. 3

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Kowalowice, km. 1 dz. nr 17/1, 17/2, 15/1, 152, 16/3, 244, 86; km. 2 dz nr 421, 422

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja OZE

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Kowalowice km. 1 dz. nr 17/2, 15/2, 16/3, 112/1; km. 2 dz. nr 411, 315/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Część dz. nr 17/2, 15/2, 16/3, 411 i 315/1  – budownictwo mieszkaniowe, dz. nr 112/1 – budownictwo mieszkaniowo-zagrodowe

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 642, 643, 644, 645, 683/5 k.m. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja OZE

Osoby prawne

06.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 676, 677 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby prawne

06.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 234 km.2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby prawne

06.02.2024 r.

Pawłowice Namysłowskie, dz. nr 100/1, 99/4 km.1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

07.02.2024 r.

Łączany, dz. nr 262/1 (część)

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa na części działki

Osoby prawne

08.02.2024 r.

Żaba, dz. nr 7/5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa i dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Minkowskie, dz. nr 133, 134/5

Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Osoby prawne

08.02.2024 r.

Smarchowice Śląskie, dz. nr 290/8

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych i wielofunkcyjna zabudowa wiejska

Smarchowice Śląskie, dz. nr 192/1, 193, 196/2

Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Smarchowice Śląskie, dz. nr 43, 44

Przeznaczenie RU i wysokość zabudowy do 33 m

Smarchowice Śląskie, dz. nr 236/4

Przeznaczenie części działki pod zabudowę wielofunkcyjną wiejską,  wysokość zabudowy do 33 m, teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Przeczów, dz. nr 15/13

Wysokość zabudowy służącej produkcji rolniczej do 33 m

Osoby fizyczne

07.02.2024 r.

Kamienna, dz. nr 55/3, 55/6

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Brak zgody na funkcję usługowo-produkcyjną

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Michalice, dz. nr 32/1, 33 km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Część dz. na zabudowę rekreacyjną

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 193/1, km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Mikowice, dz. nr 328/1, 328/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Kamienna, dz. nr 35/1, 614, 55/3, 55/5, 55/6

Zmiany planu miejscowego, uzupełnienie wniosku do zmiany studium

Dopuszczenie działalności gospodarczej nieuciążliwej

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Mikowice, dz. nr 298/2, 358, 359

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Brak zgody na przeznaczenia działek pod funkcje usługowo-produkcyjne

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 595, 594, 444/3, 440/42

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa farmy fotowoltaicznej

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 572, km. 4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Brzezinka, dz. nr 85/1, 85/3, km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 110/2, 74, 241/1, 241/2, 299/9, 300/3, 302, 304, 308/2, 309/2, 317, 318, 330 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 1041/2, 355, 356, 371/1, 371/4, 419/3, 419/6 km. 3, 761 km. 5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 186, 187/1, 187/2, 32/1, 42/4 km. 1, 1041//2 km. 3, 818/3 km. 5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 629/2, 635/2, 636, 638/1, 638/2, 638/4 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 136, 16/6, 16/7, 18/1, 186, 187/1, 187/2, 19/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 32/1, 32/2, 33, 34/2, 34/3, 42/4 km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 74 km. 1, 308/1, 309/1 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 33, km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Ligotka, dz. nr 44

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa na całej działce

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 199, 198, 301, 439/3

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa przy drodze głównej