Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wnioski o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Oznaczenie nieruchomości

Wniosek dotyczy

Proponowana zmiana

Osoba prawna

25.09.2023 r.

Namysłów, dz. nr 82/6, k.m. 17

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługi gastronomiczne, max. pow. zabudowy 30%, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 20%

Osoba prawna

25.09.2023 r.

Namysłów, dz. nr 82/6, k.m. 17

Zmiany planu miejscowego

Usługi gastronomiczne, max. pow. zabudowy 30%, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 20%

Osoby fizyczne

28.09.2023 r.

Ligotka, dz. nr 108/6, 108/8

Zmiany planu miejscowego

Działki budowlane (nie zagrodowe)

Osoba fizyczna

29.09.2023 r.

Namysłów, dz. nr 1287/2

Zmiana planu miejscowego

Wprowadzenie max. pow. zabudowy 60% działki, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 5%, minimalna liczba miejsc do parkowania (bud. handlu, usług i drobnej produkcji): 1 na 200m2 powierzchni użytkowej

Osoba fizyczna

16.10.2023 r.

Głuszyna, dz. nr 675, 826

Zmiany planu miejscowego

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Osoba prawna

27.10.2023 r.

Woskowice Małe, dz. nr 26/45, k.m. 2

Zmiany planu miejscowego

Umożliwienie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z oze o mocy przekraczającej 100  kW, zezwolenie instalacji ogniw fotowoltaicznych na gruncie

Osoba fizyczna

09.11.2023 r.

Namysłów, dz. nr 295, k.m. 12

Zmiany planu miejscowego

Zlikwidowanie drogi C.4KDW w obrębie działki

Osoby fizyczne

17.11.2023 r.

Namysłów, dz. nr 847/138, k.m. 4

Zmiany planu miejscowego

Zmiana na zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz przesunięcie linii zabudowy

Osoba prawna

06.11.2023 r.

Kowalowice, dz. nr 91/4, 92/8

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Teren zabudowy usługowo produkcyjnej

Osoby fizyczne

08.01.2024 r.

Namysłów, dz. nr 501/249

Zmiany planu miejscowego

Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Osoby fizyczne

05.01.2024 r.

Brzozowiec, dz. nr 653

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.01.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 208/1, 208/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w części działki

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Józefków, dz nr 39/8, 159/8

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w całości

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Michalice, dz. nr 77/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w części

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Józefków dz. nr 41/1, 42

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Kamienna, dz. nr 236

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Osoby fizyczne

09.01.2024 r.

Józefków, dz. nr 25/2, 26/3

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  lub letniskowa w całości lub części

Osoby prawne

09.01.2024 r.

Brzezinka, dz. nr 84/1, 84/3, 83, 82, 24/2, 25, 26, 46, 141/3, 19/3, 16/1, 15/1, 140/2, 87/1; Krasowice, dz. nr  61/1, 470, 188, 165

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW

Osoby prawne

11.01.2024 r.

Jastrzębie, dz. nr 56, 57, 52/1, 53, 435, 58, 59, 60, 61, 62

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW

Osoby fizyczne

12.01.2024 r.

Ogrody działkowe przy ul. Skłodowskiej

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren ogrodów działkowych, zieleni

Osoby fizyczne

12.01.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 391

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowa

Osoby fizyczne

12.04.2024 r.

Namysłów, dz. nr 599/9

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Działka nieleśna

Osoby fizyczne

15.01.2024 r.

Kowalowice dz. nr 310/5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW

Osoby fizyczne

15.01.2024 r.

Objazda, dz. nr 221/4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW

Osoby prawne

17.01.2024 r.

Barzyna, dz. nr 1/6

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie elektrowni fotowoltaicznych na terenach R

Osoby fizyczne

18.01.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 833/3, 833/4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Osoby fizyczne

22.01.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 234/6

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa

Osoby fizyczne

24.01.2024 r.

Kowalowice, dz. nr 249/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren rekreacji

Osoby fizyczne

24.01.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 42

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby prawne

29.01.2024 r.

Namysłów, dz. nr 82/6

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren zabudowy usługowej

Osoby fizyczne

29.01.2024 r.

Brzezinka, dz. nr 18/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW

Osoby fizyczne

29.01.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 95

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Osoby fizyczne

01.02.2024 r.

Łączany, dz. nr 265/34

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa

Osoby prawne

01.02.2024 r.

Namysłów, dz. nr 269/38, 269/40, 270/87, 270/37, 270/38, 270/54, 270/55, 270/56, 270/57, 270/58, 270/59, 270/60, 270/61, 270/62

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zieleń działkowa

Osoby prawne

02.02.2024 r.

Nowe Smarchowice, dz. nr 236/2, 240/3, 241, 242; Smarchowice Wielkie dz. nr 31/3

Zmiany planu miejscowego

Przeznaczenie terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energie z odnawialnych źródeł energii i ich stref ochronnych

Osoby fizyczne

02.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 222

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby prawne

02.02.2024 r.

Gmina Namysłów

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Możliwość lokalizacji na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej instalacji fotowoltaicznej o nieograniczonej mocy i turbin wiatrowych

Osoby fizyczne

02.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 222

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 84

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 116/2, 116/3, 116/4, 209 km 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowo-produkcyjna

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 296

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 296

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 290/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 290/1

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 392/18

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowo-mieszkaniowa lub mieszkaniowa

Osoby prawne

05.02.2024 r.

Smogorzów dz. nr 2/2, 3, 486, 5, 6, 7, 17, 19; Kowalowice dz. nr 10/1, 275/7, 275/6, 275/5, 58/9; Głuszyna dz. nr 171/1, 172/1, 3143, 314/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenia lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW

Osoby prawne

05.02.2024 r.

Kowalowice dz. nr 275/5, 275/6, 275/7, 58/9; Michalice dz. nr 7/2, 10/3, 10/4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Dopuszczenia lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW  oraz zmiana przeznaczenia działek w Michalicach na tereny rolne (rezygnacja z zabudowy letniskowej)

Osoby fizyczne

05.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 224/1, 224/2

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 220/2, 221, 117, 118/1

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 220/2, 221, 117, 118/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 20/1, 25, 26 km. 3

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Kowalowice, km. 1 dz. nr 17/1, 17/2, 15/1, 152, 16/3, 244, 86; km. 2 dz nr 421, 422

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja OZE

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Kowalowice km. 1 dz. nr 17/2, 15/2, 16/3, 112/1; km. 2 dz. nr 411, 315/1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Część dz. nr 17/2, 15/2, 16/3, 411 i 315/1  – budownictwo mieszkaniowe, dz. nr 112/1 – budownictwo mieszkaniowo-zagrodowe

Osoby fizyczne

06.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 642, 643, 644, 645, 683/5 k.m. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja OZE

Osoby prawne

06.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 676, 677 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby prawne

06.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 234 km.2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby prawne

06.02.2024 r.

Pawłowice Namysłowskie, dz. nr 100/1, 99/4 km.1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

07.02.2024 r.

Łączany, dz. nr 262/1 (część)

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa na części działki

Osoby prawne

 

08.02.2024 r.

Żaba, dz. nr 7/5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa i dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Minkowskie, dz. nr 133, 134/5

Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Osoby prawne

08.02.2024 r.

Smarchowice Śląskie, dz. nr 290/8

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych i wielofunkcyjna zabudowa wiejska

Smarchowice Śląskie, dz. nr 192/1, 193, 196/2

Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Smarchowice Śląskie, dz. nr 43, 44

Przeznaczenie RU i wysokość zabudowy do 33 m

Smarchowice Śląskie, dz. nr 236/4

Przeznaczenie części działki pod zabudowę wielofunkcyjną wiejską,  wysokość zabudowy do 33 m, teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych

Przeczów, dz. nr 15/13

Wysokość zabudowy służącej produkcji rolniczej do 33 m

Osoby fizyczne

07.02.2024 r.

Kamienna, dz. nr 55/3, 55/6

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Brak zgody na funkcję usługowo-produkcyjną

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Michalice, dz. nr 32/1, 33 km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Część dz. na zabudowę rekreacyjną

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 193/1, km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Mikowice, dz. nr 328/1, 328/2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Kamienna, dz. nr 35/1, 614, 55/3, 55/5, 55/6

Zmiany planu miejscowego, uzupełnienie wniosku do zmiany studium

Dopuszczenie działalności gospodarczej nieuciążliwej

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Mikowice, dz. nr 298/2, 358, 359

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Brak zgody na przeznaczenia działek pod funkcje usługowo-produkcyjne

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 595, 594, 444/3, 440/42

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa farmy fotowoltaicznej

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 572, km. 4

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa usługowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Brzezinka, dz. nr 85/1, 85/3, km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 110/2, 74, 241/1, 241/2, 299/9, 300/3, 302, 304, 308/2, 309/2, 317, 318, 330 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 1041/2, 355, 356, 371/1, 371/4, 419/3, 419/6 km. 3, 761 km. 5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 186, 187/1, 187/2, 32/1, 42/4 km. 1, 1041//2 km. 3, 818/3 km. 5

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 629/2, 635/2, 636, 638/1, 638/2, 638/4 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Głuszyna, dz. nr 136, 16/6, 16/7, 18/1, 186, 187/1, 187/2, 19/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 32/1, 32/2, 33, 34/2, 34/3, 42/4 km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Smogorzów, dz. nr 74 km. 1, 308/1, 309/1 km. 2

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Smarchowice Wielkie, dz. nr 33, km. 1

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Ligotka, dz. nr 44

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga)

Zabudowa mieszkaniowa na całej działce

Osoby fizyczne

08.02.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 199, 198, 301, 439/3

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa przy drodze głównej

Osoby fizyczne

19.02.2024 r.

Minkowskie, dz. nr 138/1

Zmiany studium, zmiany planu miejscowego,

Teren leśny

Osoby fizyczne

06.03.2024 r.

Ligotka, dz. nr 93/2, 92/2, 95, 96, 90

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa budowlano-usługowa

Osoby prawne

13.03.2024 r.

Krasowice dz. nr 61/1, 165, 470, 188; Pawłowice Namysłowskie dz. nr 101/3; Smogorzów dz. nr 2/2, 5, 6, 7, 22/6, 3, 486, 17, 19, 4/4, 4/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 19/1, 30, 34; Kowalowice dz. nr 10/1, 275/5, 275/6, 575/7, 58/9; Bukowa Śląska dz. nr 373; Rychnów dz. nr 96/4, 129/1, 129/2, 130; Brzezinka dz. nr 87/1, 84/1, 84/3, 83, 82, 140/2, 15/1, 16/1, 19/3, 46, 141/3, 24/2, 25, 26; Głuszyna dz. nr 171/1, 172/1, 314/3, 314/2

Zmiany planu miejscowego

Inwestycje z zakresu elektrowni fotowoltaicznych, słonecznych i wiatrowych

Osoby fizyczne

20.03.2024 r.

Ligota Książęca, dz. nr 208/1, 208/2

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w części działki

Osoby fizyczne

18.04.2024 r.

Nowy Folwark dz. nr 83/2, 83/14, 23/1

Zmiany planu miejscowego

zmiana parametrów – kąt nachylenia dachu, dopuszczenie dachu jednospadowego, zmiana minimalnej intensywności zabudowy

Osoby prawne

29.04.2024 r.

działki na terenie Pawłowic Namysłowskich, Smogorzowa, Głuszyny, Kowalowic, Michalic, Rychnowa, Bukowy Śląskiej

Zmiany planu miejscowego

lokalizacja instalacji odnawialnego źródła energii o mocy powyżej 500kW, w tym elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i terenami komunikacji

Osoby fizyczne

06.05.2024 r.

Żaba, dz. nr 158/8

Zmiany planu miejscowego

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna