Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty planowania przestrzennego

  • Uchwała Nr 18/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów
    Uchwała Nr 1107/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  • Uchwała Nr 1029/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Namysłów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 03 listopada 2023 r., poz. 3231)